Digte

Forside-Når-vi-er-syge-er-vi-raske-225x300

“Når vi er syge, er vi raske” – digte af Mehmet Özcelik KØB 

“Når vores taler ikke får nogen ørenlyd
Og forvandles til det argeste muld
I jeres vinterlandskaber
Hvad skal vi så gøre for at blive hørt
Uden at ryge i fængsel for vold
Eller blive indlagt på den lukkede”

– © Citat fra bogen, der også gør brug af fotos.

ISBN 978-87-993869-0-1
Køb/bestil bogen hos din lokale boghandler
Eller køb den ved henvendelse til:
Forlaget MEMO / Fila Offset v/ Lars Hartig
Hovedgaden 9, 2690 Karlslunde
Telefon: 4615 3245
E-mail: lars@filaoffset.dk
Pris 150 kr.